Talking about your friends and relatives is much more fun than just talking about yourself. So, let’s learn some useful words & phrases that will help you talk to others about the people you love most.

This lesson is part of the chapter “Learning Armenian“.

Family & Friends in Armenian

Previous lesson:

Next lesson:

Family & Relatives

EnglishArmenianArmenian
(Romanization)
Pronunciation
(Audio)
friendship
ընկերություն
ynkerutyun
family [Sg]
ընտանիք
yntaniq
families [Pl]
ընտանիքներ
yntaniqner
parents
ծնողներ
tsnoghner
father [Sg]
հայր
hayr
fathers [Pl]
հայրեր
hayrer
dad [Sg]
հայրիկ
hayrik
dads [Pl]
հայրիկներ
hayrikner
daddy [Sg]
հայրիկ
hayrik
daddies [Pl]
հայրիկներ
hayrikner
mother [Sg]
մայր
mayr
mothers [Pl]
մայրեր
mayrer
mom [Sg]
մայրիկ
mayrik
moms [Pl]
մայրիկներ
mayrikner
mommy [Sg]
մայրիկ
mayrik
mommies [Pl]
մայրիկներ
mayrikner
siblings / brothers and sisters
քույր և եղբայր
quyr yev yeghbayr
brother
եղբայր
yeghbayr
sister
քույր
quyr
child [Sg]
երեխա
yerekha
children [Pl]
երեխաներ
yerekhaner
son [Sg]
որդի
vordi
sons [Pl]
որդիներ
vordiner
daughter [Sg]
դուստր
dustr
daughters [Pl]
դուստրեր
dustrer
grandparents
տատիկ և պապիկ
tatik yev papik
grandfather [Sg]
պապ
pap
grandfathers [Pl]
պապեր
paper
grandpa [Sg]
պապիկ
papik
grandpas [Pl]
պապիկներ
papikner
grandmother [Sg]
տատ
tat
grandmothers [Pl]
տատեր
tater
grandma [Sg]
տատիկ
tatik
grandmas [Pl]
տատիկներ
tatikner
grandchild [Sg]
թոռնիկ
thornik
grandchildren [Pl]
թոռնիկներ
thornikner
uncle [Sg]
հորեղբայր, մորեղբայր
horeghbayr (m), moreghbayr (f)
uncles [Pl]
հորեղբայրներ (m), մորեղբայրներ (f)
horeghbayrner, moreghbayrner
aunt [Sg]
հորաքույր, մորաքույր
horaquyr (m), moraquyr (f)
aunts [Pl]
հորաքույրներ (m), մորաքույրներ (f)
horaquyrner, moraquyrner
cousin [Sg]
զարմիկ
zarmik
cousins [Pl]
զարմիկներ
zarmikner

Love & Friendship

EnglishArmenianArmenian
(Romanization)
Pronunciation
(Audio)
love
սեր
ser
(to) love
սիրել
sirel
I love you
Ես սիրում եմ քեզ
Yes sirum em qez
I love you very much
Ես քեզ շատ եմ սիրում
Yes qez shat em sirum
boyfriend
ընկեր
ynker
girlfriend
ընկերուհի
ynkeruhi
Do you want to marry me?
Կամուսնանա՞ս ինձ հետ:
Kamusnanas indz het?
husband [Sg]
ամուսին
amusin
husbands [Pl]
ամուսիններ
amusinner
wife [Sg]
կին
kin
wives [Pl]
կանայք
kanayq
married
ամուսնացած
amusnatsats
married
ամուսնացած
amusnatsats
friendship
ընկերություն
ynkerutyun

Vocabulary trainer: Family & Friends in Armenian

How do you say
grandchild
in Armenian?

Correct answers: 0Wrong answers: 0

Vocabulary trainer: all lessons

App2Brain vocabulary trainer

Use our free online vocabulary trainer to learn these and many other useful Armenian words and phrases

Open vocabulary trainer

Download this lesson

App2Brain vocabulary trainer

If you want to learn Armenian offline you can download our free cheat sheet with all the words and phrases in this lesson

Download the free PDF

Previous lesson:

Next lesson:

Beginners guide to learning languages

Download your free language learning guide

Our free 18-page PDF ebook will teach you how to:

  • Get (and stay) motivated learning a new language
  • Achieve 80% of your goals with only 20% of the effort
  • Make your learning experience more fun than ever

Download the free ebook

Latest posts from our language learning blog

[fusion_recent_posts layout=’thumbnails-on-side’ hover_type=’none’ columns=’2′ number_posts=’6′ thumbnail=’yes’ title=’yes’ meta=’yes’ excerpt=’yes’ excerpt_length=’15’ strip_html=’yes’ hide_on_mobile=’no’ animation_type=’none’][/fusion_recent_posts]