Food and drinks are a recurring talking point, not only while eating out on vacation. So let’s learn the most common words and phrases related to this topic.

This lesson is part of the chapter “Learning Armenian“.

Food & Drinks in Armenian

Previous lesson:

Next lesson:

Basic Food & Spices

EnglishArmenianArmenian
(Romanization)
Pronunciation
(Audio)
bread [Sg]հացhats
breads [Pl]հացերhacer
roll [Sg]փաթեթphatheth
rolls [Pl]փաթեթներphathethner
butterկարագkarag
cheeseպանիրpanir
honeyմեղրmeghr
jam [Sg]ջեմjem
jams [Pl]ջեմերjemer
egg [Sg]ձուdzu
eggs [Pl]ձվերdzver
noodlesլապշաlapsha
riceբրինձbrindz
yoghurt [Sg]յոգուրտyogurt
yoghurts [Pl]յոգուրտներyogurtner
sugarշաքարshaqar
saltաղagh
pepperպղպեղpghpegh
spiceհամեմունքhamemunq
oilյուղjugh

Basic Words & Phrases

EnglishArmenianArmenian
(Romanization)
Pronunciation
(Audio)
(to) eatուտելutel
foodուտելիքuteliq
(to) drinkխմելkhmel
drink [Sg]խմիչքkhmichq
drinks [Pl]խմիչքներkhmichqner
hungryքաղցածqaghtsats
hungerքաղցqaghts
thirstyծարավtsarav
thirstծարավtsarav
(to) cookեփելyephel
(to) tasteհամտեսելhamtesel
tastyհամեղhamegh
deliciousշատ համեղshat hamegh
Bon appetit! / Enjoy your meal!Բարի՜ ախորժակ։Bari akhorjak!
Cheers! / To your health!Կենա՜ցդ։Kenacd!
breakfastնախաճաշnakhachash
lunchճաշchash
dinnerընթրիքynthriq
restaurant [Sg]ռեստորանrestoran
restaurants [Pl]ռեստորաններrestoranner
bar [Sg]բարbar
bars [Pl]բարերbarer
caféսրճարանsrcharan

Dishes

EnglishArmenianArmenian
(Romanization)
Pronunciation
(Audio)
soup [Sg]ապուրapur
soups [Pl]ապուրներapurner
salad [Sg]աղցանaghcan
salads [Pl]աղցաններaghcanner
french fries / chipsչիփսchiphs

Dishes & Cutlery

EnglishArmenianArmenian
(Romanization)
Pronunciation
(Audio)
cutleryդանակ-պատառաքաղdanak-pataraqagh
forkպատառաքաղpataraqagh
spoonգդալgdal
knifeդանակdanak
plateափսեaphse
glassբաժակbajak
cupթասthas
mugգավաթgavath

Drinks

EnglishArmenianArmenian
(Romanization)
Pronunciation
(Audio)
waterջուրjur
mineral waterհանքային ջուրhanqayin jur
soda water / sparkling waterգազավորված ջուրgazavorvats jur
still waterաղբյուրի ջուրaghbyuri jur
juice [Sg]հյութhyuth
juices [Pl]հյութերhyuther
beerգարեջուրgarejur
wineգինիgini
champagneշամպայնshampayn
cocktailկոկտեյլkokteyl
milkկաթkath
cocoaկակաոkakao
coffeeսուրճsurch
teaթեյthey

Flavors

EnglishArmenianArmenian
(Romanization)
Pronunciation
(Audio)
sweetքաղցրqaghtsr
sourթթուththu
spicyկծուktsu
saltyաղիaghi
bitterդառըdary

Fruit & Vegetables

EnglishArmenianArmenian
(Romanization)
Pronunciation
(Audio)
fruitմիրգmirg
vegetablesբանջարեղենbanjareghen
apple [Sg]խնձորkhndzor
apples [Pl]խնձորներkhndzorner
orange [Sg]նարինջnarinj
oranges [Pl]նարինջներnarinjner
strawberry [Sg]ելակyelak
strawberries [Pl]ելակներyelakner
banana [Sg]բանանbanan
bananas [Pl]բանաններbananner
potato [Sg]կարտոֆիլkartofil
potatoes [Pl]կարտոֆիլներkartofilner
cucumber [Sg]վարունգvarung
cucumbers [Pl]վարունգներvarungner

Meat & Sausages

EnglishArmenianArmenian
(Romanization)
Pronunciation
(Audio)
meatմիսmis
sausage [Sg]երշիկyershik
sausages [Pl]երշիկներyershikner
small sausage [Sg]փոքր երշիկphoqr yershik
small sausages [Pl]փոքր երշիկներphoqr yershikner
hamխոզապուխտkhozapukht
chickenհավhav
fishձուկdzuk
beefտավարի միսtavari mis
lambգառgar

Sweets

EnglishArmenianArmenian
(Romanization)
Pronunciation
(Audio)
chocolateշոկոլադshokolad
pie [Sg]կարկանդակkarkandak
pies [Pl]կարկանդակներkarkandakner
cake [Sg]թխվածքthkhvatsq
cakes [Pl]թխվածքներthkhvatsqner
biscuit [Sg]բիսկվիթbiskvith
biscuits [Pl]բիսկվիթներbiskvithner
icecreamպաղպաղակpaghpaghak

Vocabulary trainer: Food & Drinks in Armenian

How do you say
dinner
in Armenian?

Correct answers: 0Wrong answers: 0

Vocabulary trainer: all lessons

App2Brain vocabulary trainer

Use our free online vocabulary trainer to learn these and many other useful Armenian words and phrases

Open vocabulary trainer

Download this lesson

App2Brain vocabulary trainer

If you want to learn Armenian offline you can download our free cheat sheet with all the words and phrases in this lesson

Download the free PDF

Previous lesson:

Next lesson:

Beginners guide to learning languages

Download your free language learning guide

Our free 18-page PDF ebook will teach you how to:

  • Get (and stay) motivated learning a new language
  • Achieve 80% of your goals with only 20% of the effort
  • Make your learning experience more fun than ever

Download the free ebook

Latest posts from our language learning blog

[fusion_recent_posts layout=’thumbnails-on-side’ hover_type=’none’ columns=’2′ number_posts=’6′ thumbnail=’yes’ title=’yes’ meta=’yes’ excerpt=’yes’ excerpt_length=’15’ strip_html=’yes’ hide_on_mobile=’no’ animation_type=’none’][/fusion_recent_posts]