Now let’s learn some basic Armenian conversation. This lesson will teach you how to introduce yourself, as well as simple words and phrases like yes, no, excuse me and I don’t understand. Learn these and you’ll be ready to conduct short conversations in Armenian.

This lesson is part of the chapter “Learning Armenian“.

Basic Armenian words & phrases: conversations

Basic conversation

EnglishArmenianArmenian
(Romanization)
Pronunciation
(Audio)
yesայոayo
noոչvoch
please / you’re welcomeխնդրեմkhndrem
you’re very welcomeխնդրեմkhndrem
thank youշնորհակալ եմshnorhakal em
thank you very muchշատ շնորհակալ եմshat shnorhakal em
thanksշնորհակալությունshnorhakalutyun
Excuse me!Ներեցե՛ք։Neretseq!

Communication

EnglishArmenianArmenian
(Romanization)
Pronunciation
(Audio)
I understand.Ես հասկանում եմ:Yes haskanum em.
I don’t understand.Ես չեմ հասկանում:Yes chem haskanum.
Hello? (on the phone) / I beg your pardon?Ներողությո՞ւն:Neroghutyun?
What does that mean?Ի՞նչ է դա նշանակում:Inch e da nshanakum?
I don’t know.Ես չգիտեմ:Yes chgitem.
I don’t speak Polish.Ես չեմ խոսում լեհերեն:Yes chem khosum leheren.
I speak a little Polish.Ես մի քիչ լեհերեն եմ խոսում:Yes mi qich leheren em khosum.
Do you speak English? (informal)Դու խոսո՞ւմ ես անգլերեն:Du khosum es angleren?
Do you speak English? (formal)Դուք խոսո՞ւմ եք անգլերեն:Duq khosum eq angleren?
Yes, I do speak English.Այո, ես խոսում եմ անգլերեն:Ayo, yes khosum em angeren.
No, I don’t speak English.Ոչ, ես չեմ խոսում անգլերեն:Voch, yes chem khosum angleren.

Making acquaintances

EnglishArmenianArmenian
(Romanization)
Pronunciation
(Audio)
Please talk more slowly!Խնդրում եմ, մի քիչ դանդաղ խոսեք:Khndrum em, mi qich dandagh khoseq.
Nice to meet you!Ուրախ եմ ծանոթանալու համար:Urakh em tsanothanalu hamar.
How are you?Ինչպ՞ես եք:Inchpes eq?
Good, thank you!Լավ, շնորհակալ եմ:Lav, shnorhakal em.
I’m well, thanks!Ես լավ եմ, շնորհակալություն:Yes lav em, shnorhakalutyun.
Not bad, thanks!Վատ չեմ, շնորհակալություն:Vat chem, shnorhakalutyun.
very badշատ վատshat vat
What’s your name?Ի՞նչ է Ձեր ազգանունը:Inch e Dzer azganuny?
My name is [...].Իմ ազգանունը [...] էIm azganuny [...] e.
What’s your first name?Ի՞նչ է Ձեր անունը:Inch e Dzer anuny?
My first name is [...]Իմ անունը [...] է:Im anuny [...] e.
How old are you?Քանի՞ տարեկան եք:Qani tarekan eq?
I’m [...] years old.Ես [...] տարեկան եմ:Yes [...] tarekan em.
What are your hobbies?Ի՞նչ նախասիրություններ ունեք:Inch nakhasirutyunner uneq?
What do you like doing?Ինչո՞վ եք սիրում զբաղվել։Inchov eq sirum zbaghvel?
What are you doing (at the moment)?Ի՞նչ եք անում։Inch eq anum?
Where do you live?Որտե՞ղ եք ապրում։Vortegh eq aprum?
I live in [...].Ես ապրում եմ [...]ում։Yes aprum em [...]um
I’m from EnglandԵս Անգլիայից եմYes Angliayits em
I’m EnglishԵս անգլիացի եմYes angliatsi em

Vocabulary trainer: Conversations in Armenian

How do you say
thanks
in Armenian?

Correct answers: 0Wrong answers: 0

Vocabulary trainer: all lessons

App2Brain vocabulary trainer

Use our free online vocabulary trainer to learn these and many other useful Armenian words and phrases

Open vocabulary trainer

Download this lesson

App2Brain vocabulary trainer

If you want to learn Armenian offline you can download our free cheat sheet with all the words and phrases in this lesson

Download the free PDF

Beginners guide to learning languages

Download your free language learning guide

Our free 18-page PDF ebook will teach you how to:

  • Get (and stay) motivated learning a new language
  • Achieve 80% of your goals with only 20% of the effort
  • Make your learning experience more fun than ever

Download the free ebook

Latest posts from our language learning blog

[fusion_recent_posts layout=’thumbnails-on-side’ hover_type=’none’ columns=’2′ number_posts=’6′ thumbnail=’yes’ title=’yes’ meta=’yes’ excerpt=’yes’ excerpt_length=’15’ strip_html=’yes’ hide_on_mobile=’no’ animation_type=’none’][/fusion_recent_posts]