Before we take a deep dive into Armenian conversations, let’s get some basics down. This lesson will teach you how to say hello, goodbye, see you tomorrow and other useful phrases in Armenian.

This lesson is part of the chapter “Learning Armenian“.

Basic Words & Phrases: Saying Hello and Goodbye

Previous lesson:

Greeting

EnglishArmenianArmenian
(Romanization)
Pronunciation
(Audio)
Hello!Բարև՜։Barev!
Good morning! / Good Day!Բարի՜ առավոտ։
Բարի՜ օր։
Bari aravot!
Bari or!

Good evening!Բարի՜ երեկո։Bari yereko!
Good night!Բարի՜ գիշեր։Bari gisher!
Welcome! (informal)Բարի՜ գալուստ։Bari galust!
Welcome! (formal)Բարի՜ գալուստ։Bari galust!
Welcome back!Բարի՜ վերադարձ։Bari veradardz!

Farewell

EnglishArmenianArmenian
(Romanization)
Pronunciation
(Audio)
Bye!Ցտեսությո՜ւն։Tstesutyun!
Goodbye!Հաջողությո՜ւն։Hajoghutyun!
Sleep well!Լա՜վ քնիր։Lav qnir!
So long!Առա՜յժմ։Arayjm!
See you tomorrow!Կտեսնվենք վա՜ղը։Ktesnvenq vaghy!
Farewell!Գնաս բարո՜վ։Gnas barov!
Get out of here!Հեռացի՛ր այստեղից։Heracir aysteghic!

Vocabulary trainer: Greeting & Farewell in Armenian

How do you say
Welcome! (informal)
in Armenian?

Correct answers: 0Wrong answers: 0

Vocabulary trainer: all lessons

App2Brain vocabulary trainer

Use our free online vocabulary trainer to learn these and many other useful Armenian words and phrases

Open vocabulary trainer

Download this lesson

App2Brain vocabulary trainer

If you want to learn Armenian offline you can download our free cheat sheet with all the words and phrases in this lesson

Download the free PDF

Previous lesson:

Beginners guide to learning languages

Download your free language learning guide

Our free 18-page PDF ebook will teach you how to:

  • Get (and stay) motivated learning a new language
  • Achieve 80% of your goals with only 20% of the effort
  • Make your learning experience more fun than ever

Download the free ebook

Latest posts from our language learning blog

[fusion_recent_posts layout=’thumbnails-on-side’ hover_type=’none’ columns=’2′ number_posts=’6′ thumbnail=’yes’ title=’yes’ meta=’yes’ excerpt=’yes’ excerpt_length=’15’ strip_html=’yes’ hide_on_mobile=’no’ animation_type=’none’][/fusion_recent_posts]