Now you know how to talk about date and time in Armenian, let’s continue with some more special occasions, holidays and how to wish people well in Armenian.

This lesson is part of the chapter “Learning Armenian“.

Holidays & Good wishes in Armenian

Previous lesson:

Next lesson:

Good wishes

EnglishArmenianArmenian
(Romanization)
Pronunciation
(Audio)
All the best!
Լավագո՜ւյն ցանկություններով:
Lavaguyn cankutyunnerov!
Congratulations!
Շնորհավո՜ր։
Shnorhavor!
Good luck!
Հաջողությո՜ւն։
Hajoghutyun!
Happy birthday!
Ծնունդդ շնորհավո՜ր։
Tsnundd shnorhavor!
Merry Christmas!
Շնորհավո՜ր Սուրբ Ծնունդ։
Shnorhavor Surb Tsnund!
Happy Easter!
Շնորհավո՜ր Սուրբ Զատիկ։
Shnorhavor Surb Zatik!
Happy New Year!
Շնորհավո՜ր Նոր Տարի։
Shnorhavor Nor Tari!
with all my heart / wholehearted
սրտանց
srtanc

Holidays & festive occasions

EnglishArmenianArmenian
(Romanization)
Pronunciation
(Audio)
birthday
ծննդյան օր
tsnndyan or
Christmas
Սուրբ Ծնունդ
Surb Tsnund
Yule
Յուլ
Yul
Christmas Eve
Սուրբ Ծննդյան նախօրյակ
Surb Tsnndyan nakhoryak
Easter
Զատիկ
Zatik
Easter holidays
Զատկի տոներ
Zatki toner
Pentecost / Whitsun
Հոգեգալուստ
Hogegalust
New Year’s Eve
Նոր Տարվա նախօրյակ
Nor Tarva nakhoryak
New Year
Նոր Տարի
Nor Tari
wedding
հարսանիք
harsaniq
name day
անվան օր
anvan or
Valentine’s Day
Վալենտինի օր
Valentini or
anniversary
տարեդարձ
taredardz

Verbs

EnglishArmenianArmenian
(Romanization)
Pronunciation
(Audio)
(to) invite
հրավիրել
hravirel
(to) wish
ցանկանալ
cankanal
(to) make a gift
նվիրել
nvirel
(to) get
ստանալ
stanal

Vocabulary & Phrases

EnglishArmenianArmenian
(Romanization)
Pronunciation
(Audio)
party [Sg]
խնջույք
khnjuyq
parties [Pl]
խնջույքներ
khnjuyqner
birthday party
ծննդյան խնջույք
tsnndyan khnjuyq
invitation [Sg]
հրավեր
hraver
invitations [Pl]
հրավերներ
hraverner
I invite you to the party!
Ես քեզ հրավիրում եմ խնջույքի։
Yes qez hravirum em khnjuyqi
wish [Sg]
ցանկություն
tsankutyun
wishes [Pl]
ցանկություններ
tsankutyunner
What would you like? / What do you want?
Ի՞նչ կցանկանայիք
Ի՞նչ եք ուզում։
Inch kcankanayiq?
Inch eq uzum?

surprise [Sg]
անակնկալ
anaknkal
surprises [Pl]
անակնկալներ
anaknkalner
present / gift [Sg]
նվեր
nver
presents / gifts [Pl]
նվերներ
nverner

Vocabulary trainer: Holidays & Good wishes in Armenian

How do you say
New Year
in Armenian?

Correct answers: 0Wrong answers: 0

Vocabulary trainer: all lessons

App2Brain vocabulary trainer

Use our free online vocabulary trainer to learn these and many other useful Armenian words and phrases

Open vocabulary trainer

Download this lesson

App2Brain vocabulary trainer

If you want to learn Armenian offline you can download our free cheat sheet with all the words and phrases in this lesson

Download the free PDF

Previous lesson:

Next lesson:

Beginners guide to learning languages

Download your free language learning guide

Our free 18-page PDF ebook will teach you how to:

  • Get (and stay) motivated learning a new language
  • Achieve 80% of your goals with only 20% of the effort
  • Make your learning experience more fun than ever

Download the free ebook

Latest posts from our language learning blog

[fusion_recent_posts layout=’thumbnails-on-side’ hover_type=’none’ columns=’2′ number_posts=’6′ thumbnail=’yes’ title=’yes’ meta=’yes’ excerpt=’yes’ excerpt_length=’15’ strip_html=’yes’ hide_on_mobile=’no’ animation_type=’none’][/fusion_recent_posts]