This lesson will teach you to describe the colors and appearance of people and things in Slovak. Learn to express whether something is big or small, red or green, beautiful of ugly.

This lesson is part of the chapter “Learning Slovak“.

Basic Words & Phrases: Colors

Colors

EnglishSlovakPronunciation
(Audio)
light / clearsvetlý (m), svetlá (f), svetlé (n)
darktmavý (m), tmavá (f), tmavé (n)
colorcolorfarba
coloredcoloredfarebný (m), farebná (f), farebné (n)
whitewhitebiela
blackblackčierna
yellowyellowžltá
orangeorangeoranžová
redredčervená
pinkpinkružová
violetvioletfialová
bluebluemodrá
greengreenzelená
brownbrownhnedý
greygreysivá

Appearance & attributes

EnglishSlovakPronunciation
(Audio)
newnový (m), nová (f), nové (n)
oldstarý (m), stará (f), staré (n)
smallmalý (m), malá (f), malé (n)
large / bigveľký (m), veľká (f), veľké (n)
youngmladý (m), mladá (f), mladé (n)
kind / pleasantmilý
príjemný

unkind / unpleasantnepokojný
nepríjemný

patienttrpezlivý (m), trpezlivá (f), trpezlivé (n)
tall (When talking about people)vysoký (m), vysoká (f), vysoké (n)
middle sized (When talking about people)stredný (m), stredná (f), stredné (n)
small (When talking about people)malý (m), malá (f), malé (n)
fattučný (m), tučná (f), tučné (n)
thin / slimtenký (m), tenká (f), tenké (n)
nice / prettypekný (m), pekná (f), pekné (n)
beautifulkrásny (m), krásna (f), krásne (n)
uglyškaredý (m), škaredá (f), škaredé (n)
ill / sickchorý (m), chorá (f), choré (n)
healthyzdravý (m), zdravá (f), zdravé (n)
happy / cheerfulšťastný
veselý

sadsmutný (m), smutná (f), smutné (n)
sportyšportový (m), športová (f), športové (n)
ambitionedambiciózny (m), amibiciózna (f), ambiciózne (n)
intelligentinteligentný (m), inteligentá (f), inteligentné (n)
creativetvorivý (m), tvorivá (f), tvorivé (n)
activeaktívny (m), aktívna (f), aktívne (n)
sentimentalsentimentálny (m), sentimentálna (f), sentimentálne (n)
rationalracionálny (m), racionálna (f), racionálne (n)
emotionalemotívny (m), emotívna (f), emotívne (n)
naturalprírodný (m), prírodná (f), prírodné (n)
romanticromantický (m), romantická (f), romantické (n)
nice / amiableprívetívý (m), prívetivá (f), privetívé (n)
spontaneousspontánny (m), spontánna (f), spontánne (n)
energeticenergický (m), energická (f), energické (n)
stressed (out)vystresovaný (m), vystresovaná (f), vystresované (n)
relaxeduvoľnený (m), uvoľnená (f), uvoľnené (n)
frustratedfrustrovaný (m), frustrovaná (f), frustrované (n)
talentedtalentovaný (m), talentovaná (f), talentované (n)

Questions & phrases

EnglishSlovakPronunciation
(Audio)
What does he look like?Ako vyzerá?
What does she look like?Ako vyzerá?
What is he like?Aký je?
What is she like?Aká je?

Vocabulary trainer: Colors & Appearance in Slovak

How do you say
What is she like?
in Slovak?

Correct answers: 0Wrong answers: 0

Vocabulary trainer: all lessons

App2Brain vocabulary trainer

Use our free online vocabulary trainer to learn these and many other useful Slovak words and phrases

Open vocabulary trainer

Download this lesson

App2Brain vocabulary trainer

If you want to learn Slovak offline you can download our free cheat sheet with all the words and phrases in this lesson

Download the free PDF

Beginners guide to learning languages

Download your free language learning guide

Our free 18-page PDF ebook will teach you how to:

  • Get (and stay) motivated learning a new language
  • Achieve 80% of your goals with only 20% of the effort
  • Make your learning experience more fun than ever

Download the free ebook

Latest posts from our language learning blog

[fusion_recent_posts layout=’thumbnails-on-side’ hover_type=’none’ columns=’2′ number_posts=’6′ thumbnail=’yes’ title=’yes’ meta=’yes’ excerpt=’yes’ excerpt_length=’15’ strip_html=’yes’ hide_on_mobile=’no’ animation_type=’none’][/fusion_recent_posts]