Let’s talk about people, jobs and professions. These words and phrases will help you when talking about yourself and others, or when you’re planning to apply for a new job abroad.

This lesson is part of the chapter “Learning Vietnamese“.

People & Professions in Vietnamese

Previous lesson:

Next lesson:

People

EnglishVietnamesePronunciation
(Audio)
human (being) / person
loài người
một người
people / humans
nhiều người
loài người
woman
đàn bà
man
đàn ông
child
trẻ em
girl
con gái
boy
con trai

Professions

EnglishVietnamesePronunciation
(Audio)
profession
nghề
employee / worker
nhân viên
clerk / official
thư ký
nhân viên văn phòng
colleague
cộng tác viên
pensioner / retiree
nhân viên nghỉ hưu
unemployed person / jobseeker
thất nghiệp
người tìm việc
doctor
bác sỹ
tiến sỹ
journalist
nhà báo
engineer
kỹ sư
boss
sếp
director
giám đốc
manager
quản lý
secretary
thư ký
driver
lái xe
farmer
nông dân
baker
người nướng bánh
salesman (m), saleswoman (f)
nhân viên bán hàng (m), nhân viên bán hàng nữ (f)
nurse
y tá
policeman (m), policewoman (f)
cảnh sát (m), cảnh sát nữ (f)
cook / chef
đầu bếp
bếp trưởng
teacher (m), female teacher (f)
giáo viên (m), giáo viên nữ (f)
shoemaker [Sg]
thợ làm giày
shoemakers [Pl]
những thợ làm giày
watchmaker [Sg]
thợ làm đồng hồ
watchmakers [Pl]
những thợ làm đồng hồ

Work & Application

EnglishVietnamesePronunciation
(Audio)
(to) work
làm việc
work / job
làm việc
công việc
workplace
nơi làm việc
employment / occupation
việc làm
nghề nghiệp
office
văn phòng
factory
nhà máy
construction site
công trường xây dựng
salary
lương
(to) earn
kiếm tiền
(to) look for a job
tìm việc
(to) find a job
tìm việc
job interview
phỏng vấn việc làm
CV
CV
education
giáo dục
experience
kinh nghiệm

Vocabulary trainer: People & Professions in Vietnamese

How do you say
journalist
in Vietnamese?

Correct answers: 0Wrong answers: 0

Vocabulary trainer: all lessons

App2Brain vocabulary trainer

Use our free online vocabulary trainer to learn these and many other useful Vietnamese words and phrases

Open vocabulary trainer

Download this lesson

App2Brain vocabulary trainer

If you want to learn Vietnamese offline you can download our free cheat sheet with all the words and phrases in this lesson

Download the free PDF

Previous lesson:

Next lesson:

Beginners guide to learning languages

Download your free language learning guide

Our free 18-page PDF ebook will teach you how to:

  • Get (and stay) motivated learning a new language
  • Achieve 80% of your goals with only 20% of the effort
  • Make your learning experience more fun than ever

Download the free ebook

Latest posts from our language learning blog

[fusion_recent_posts layout=’thumbnails-on-side’ hover_type=’none’ columns=’2′ number_posts=’6′ thumbnail=’yes’ title=’yes’ meta=’yes’ excerpt=’yes’ excerpt_length=’15’ strip_html=’yes’ hide_on_mobile=’no’ animation_type=’none’][/fusion_recent_posts]