This lesson will teach you to describe the colors and appearance of people and things in Albanian. Learn to express whether something is big or small, red or green, beautiful of ugly.

This lesson is part of the chapter “Learning Albanian“.

Basic Words & Phrases: Colors

Colors

EnglishAlbanianPronunciation
(Audio)
light / cleari qartë (m), e qartë (f)
darki errët (m), e errët (f)
colorcolorngjyrë
coloredcoloredme ngjyrë
whitewhitei bardhë (m), e bardhë (f)
blackblacki zi (m), e zezë (f)
yellowyellowi verdhë (m), e verdhë (f)
orangeorangeportokalli
redredi kuq (m), e kuqe (f)
pinkpinkrozë
violetvioletvjollcë
blueblueblu
greengreenjeshile
brownbrownkafe
greygreygri

Appearance & attributes

EnglishAlbanianPronunciation
(Audio)
newi ri (m), e re (f)
oldi vjetër (m), e vjetër (f)
smalli vogël (m), e vogël (f)
large / bigi madh (m), e madhe (f)
youngi ri
e re

kind / pleasanti hijshëm (m), e hijëshme (f)
i këndshëm (m), e këndëshme (f)

unkind / unpleasanti pahijshëm (m), e pahijëshme (f)
i pakëndshëm (m), e pakëndëshme (f)

patienti duruar (m), e duruar (f)
tall (When talking about people)i gjatë (m), e gjatë (f)
middle sized (When talking about people)mesatar (m), mesatare (f)
small (When talking about people)i vogël (m), e vogël (f)
fati shëndoshë (m), e shëndoshë (f)
thin / slimi dobët (m), e dobët (f)
i hollë (m), e hollë (f)

nice / prettyi bukur (m), e bukur (f)
bukur

beautifuli bukur (m), e bukur (f)
uglyi shëmtuar (m), e shëmtuar (f)
ill / sicki sëmurë (m), e sëmurë (f)
healthyi shëndetshëm (m), e shëndetshme (f)
happy / cheerfuli lumtur (m), e lumtur (f)
i gëzuar (m), e gëzuar (f)

sadi trishtuar (m), e trishtuar (f)
sportysportiv (m), sportive (f)
ambitionedambicioz (m), ambicioze (f)
intelligentinteligjent (m), inteligjente (f)
creativekrijues (m), krijuese (f)
activeaktiv (m), aktive (f)
sentimentalsentimental (m), sentimentale (f)
rationalracional (m), racionale (f)
emotionalemocional (m), emocionale (f)
naturalnatyral (m), natyrale (f)
romanticromantik (m), romantike (f)
nice / amiablei sjellshëm (m), e sjellshme (f)
i përzemërt (m), e përzemërt (f)

spontaneousspontan (m), spontane (f)
energeticenergjik (m), energjike (f)
stressed (out)i stresuar (m), e stresuar (f)
relaxedi relaksuar (m), e relaksuar (f)
frustratedi irrituar (m), e irrituar (f)
talentedi talentuar (m), e talentuar (f)

Questions & phrases

EnglishAlbanianPronunciation
(Audio)
What does he look like?Si duket ai?
What does she look like?Si duket ajo?
What is he like?Si është ai?
What is she like?Si është ajo?

Vocabulary trainer: Colors & Appearance in Albanian

How do you say
happy / cheerful
in Albanian?

Correct answers: 0Wrong answers: 0

Vocabulary trainer: all lessons

App2Brain vocabulary trainer

Use our free online vocabulary trainer to learn these and many other useful Albanian words and phrases

Open vocabulary trainer

Download this lesson

App2Brain vocabulary trainer

If you want to learn Albanian offline you can download our free cheat sheet with all the words and phrases in this lesson

Download the free PDF

Beginners guide to learning languages

Download your free language learning guide

Our free 18-page PDF ebook will teach you how to:

  • Get (and stay) motivated learning a new language
  • Achieve 80% of your goals with only 20% of the effort
  • Make your learning experience more fun than ever

Download the free ebook

Latest posts from our language learning blog

[fusion_recent_posts layout=’thumbnails-on-side’ hover_type=’none’ columns=’2′ number_posts=’6′ thumbnail=’yes’ title=’yes’ meta=’yes’ excerpt=’yes’ excerpt_length=’15’ strip_html=’yes’ hide_on_mobile=’no’ animation_type=’none’][/fusion_recent_posts]