This lesson will teach you to describe the colors and appearance of people and things in Thai. Learn to express whether something is big or small, red or green, beautiful of ugly.

This lesson is part of the chapter “Learning Thai“.

Basic Words & Phrases: Colors

Colors

EnglishThaiThai
(Romanization)
Pronunciation
(Audio)
light / clear
เบา
โปร่ง
Bao
Bpròhng

dark
มืด
Mêut
color
color
สี
Sĕe
colored
colored
ทำสี
Tam sĕe
white
white
หน้าต่าง
Nâa Dtàang
black
black
สีดำ
Sĕe Dam
yellow
yellow
ใช่
Châi
orange
orange
ส้ม
Sôm
red
red
สีแดง
Sĕe Daeng
pink
pink
สีชมพู
Sĕe Chom-Poo
violet
violet
อ่อนแอ
Òn Ae
blue
blue
สีฟ้า
Sĕe Fáa
green
green
สีเขียว
Sĕe Kĭeow
brown
brown
สีน้ำตาล
Sĕe Mám-Dtaan
grey
grey
สีเทา
Sĕe Tao

Appearance & attributes

EnglishThaiThai
(Romanization)
Pronunciation
(Audio)
new
ใหม่
Mài
old
เก่า
Gào
small
เล็ก
Lék
large / big
กว้าง
ใหญ่
Gwâang
Yài

young
ศูนย์
Sŏon
kind / pleasant
ใจดี
เพลิดเพลิน
Jai Dee
Plêrt-Plern

unkind / unpleasant
ช่วงพักร้อน
Chûang Pák Rón
patient
อดทน
Òt Ton
tall (When talking about people)
ตัวสูง
Dtua Sŏong
middle sized (When talking about people)
รูปร่างปานกลาง
Rôop Râang Bpaan Glaang
small (When talking about people)
ตัวเล็ก
Dtua Lék
fat
อ้วน
Ûan
thin / slim
บาง
เพรียว
Baang
Prieow

nice / pretty
สวย
น่ารัก
Sŭay
Nâa Rák

beautiful
สวย
Sŭay
ugly
ใจร้าย
ไม่น่ายินดี
Jai Ráai
Mâi Nâa Yin Dee

ill / sick
ไม่สบาย
ป่วย
Mâi Sà-Baai
Bpùay

healthy
สุขภาพดี
Sùk-Kà-Pâap Dee
happy / cheerful
มีความสุข
ร่าเริง
Mee Kwaam Sùk
Râa Rerng

sad
เศร้า
Sâo
sporty
หรูหรา
Rŏo Răa
ambitioned
ทะเยอทะยาน
Tá-Yer-Tá-Yaan
intelligent
ฉลาด
Chà-Làat
creative
สร้างสรรค์
Sâang Săn
active
คล่องแคล่ว
Klông-Klâew
sentimental
มีอารมณ์อ่อนไหว
Mee Aa-Rom Òn Wăi
rational
มีเหตุผล
Mee Hàyt Pŏn
emotional
ทางอารมณ์
Taang Aa-Rom
natural
เป็นธรรมชาติ
Bpen Tam-Má-Châat
romantic
โรแมนติก
Roh-Maen-Dtìk
nice / amiable
นิสัยดี
เป็นมิตร
Ní-Săi Dee
Bpen Mít

spontaneous
เกิดขึ้นเอง
Gèrt Kêun Ayng
energetic
กระฉับกระเฉง
Grà-Chàp-Grà-Chăyng
stressed (out)
เครียด
Krîat
relaxed
ผ่อนคลาย
Pòn Klaai
frustrated
ท้อแท้
Tór Táe
talented
มีความสามารถ
Mee Kwaam Săa-Mâat

Questions & phrases

EnglishThaiThai
(Romanization)
Pronunciation
(Audio)
What does he look like?
เธอหน้าตาเป็นอย่างไร
Ter Nâa Dtaa Bpen Yàang Rai
What does she look like?
หมายความว่าอย่างไร
Măai Kwaam Wâa Yàang Rai
What is he like?
เธอเป็นอย่างไร
Ter Bpen Yàang Rai
What is she like?
คุณชื่อจริงว่าอะไร
Kun Chêu Jing Wâa A-Rai

Vocabulary trainer: Colors & Appearance in Thai

How do you say
kind / pleasant
in Thai?

Correct answers: 0Wrong answers: 0

Vocabulary trainer: all lessons

App2Brain vocabulary trainer

Use our free online vocabulary trainer to learn these and many other useful Thai words and phrases

Open vocabulary trainer

Download this lesson

App2Brain vocabulary trainer

If you want to learn Thai offline you can download our free cheat sheet with all the words and phrases in this lesson

Download the free PDF

Beginners guide to learning languages

Download your free language learning guide

Our free 18-page PDF ebook will teach you how to:

  • Get (and stay) motivated learning a new language
  • Achieve 80% of your goals with only 20% of the effort
  • Make your learning experience more fun than ever

Download the free ebook

Latest posts from our language learning blog

[fusion_recent_posts layout=’thumbnails-on-side’ hover_type=’none’ columns=’2′ number_posts=’6′ thumbnail=’yes’ title=’yes’ meta=’yes’ excerpt=’yes’ excerpt_length=’15’ strip_html=’yes’ hide_on_mobile=’no’ animation_type=’none’][/fusion_recent_posts]