Now let’s learn some basic Norwegian conversation. This lesson will teach you how to introduce yourself, as well as simple words and phrases like yes, no, excuse me and I don’t understand. Learn these and you’ll be ready to conduct short conversations in Norwegian.

This lesson is part of the chapter “Learning Norwegian“.

Basic Norwegian words & phrases: conversations

Video: How to Introduce Yourself in Norwegian

Created by Norwegianclass101.com

More Norwegian videos

Vocabulary

Basic conversation

EnglishNorwegianPronunciation
(Audio)
yesja
nonei
please / you’re welcomevær så snill
bare hyggelig

you’re very welcomebare hyggelig
thank youtakk
thank you very muchtakk så mye
thankstakk
Excuse me!Unnskyld meg!

Communication

EnglishNorwegianPronunciation
(Audio)
I understand.Jeg forstår.
I don’t understandJeg forstår ikke
Hello (on the phone) / I beg your pardon?Hallo
What does that mean?Hva betyr det?
I don’t know.Jeg vet ikke.
I don’t speak Polish.Jeg snakker ikke Polsk.
I speak a little Polish.Jeg snakker litt Polsk.
Do you speak english? (informal)Prater du engelsk?
Do you speak english? (formal)Snakker du engelsk?
Yes, I do speak english.Ja, jeg snakker engelsk.
No, I don’t speak english.Nei, jeg snakker ikke engelsk.

Making acquaintances

EnglishNorwegianPronunciation
(Audio)
Please talk more slowly!Snakk saktere er du snill!
Nice to meet you!Hyggelig å møte deg!
How are you?Hvordan har du det?
Good, thank youGodt, takk!
I’m well, thanks!Jeg har det bra, takk!
Not bad, thanks!Ikke verst, takk!
very badveldig dårlig
What’s your name?Hva er navnet ditt?
My name is [...].Jeg heter […].
What’s your first name?Hva er fornavnet ditt?
My first name is [...]Mitt fornavn er […]
How old are you?Hvor gammel er du?
I’m [...] years old.Jeg er […] år gammel.
What are your hobbies?Hvilke hobbyer har du?
What do you like doing?Hva liker du å gjøre?
What are you doing (at the moment)?Hva gjør du (akkurat nå)?
Where do you live?Hvor bor du?
I live in [...]Jeg bor i […]
I’m from EnglandJeg er fra England.
I’m EnglishJeg er Engelsk.
App2Brain vocabulary trainer

Use our free online vocabulary trainer to learn these and many other useful Norwegian words and phrases

Vocabulary trainer: Basic Conversation in Norwegian

The free App2Brain vocabulary trainer is a fun and effective way to memorize vocabulary. It helps you learn hundreds of basic Norwegian words and phrases quickly. Try it out now!

Special videos

Thank You & You’re Welcome in Norwegian

Created by Norwegianclass101.com

Norwegian in 3 Minutes – Making Apologies

Created by Norwegianclass101.com

Norwegian in 3 Minutes – Do you speak English?

Created by Norwegianclass101.com